Catalpa zingt een toontje hoger

donderdag 8 juni 2023

Denk je aan de Dongense Zanggroep Catalpa, dan denk je meteen aan meerstemmig zingen.

Want dat kunnen de 22 dames van deze zanggroep als de beste. Onder leiding van de bevlogen dirigent Ton van Baest, rijgen ze de pop-, jazz- en musicalliedjes aaneen tot een geschakeerd geheel.

Van jongerenkoor naar meerstemmig vrouwenkoor
De geschiedenis van de zanggroep gaat terug naar 1985. Als kerkkoor voor jongeren was het verbonden aan de Sint-Joachimkerk in De Moer. Maar de jongens gingen liever voetballen en de meisjes werden vrouwen. Zij bekwaamden zich in het meerstemmig zingen en kozen voor een meer wereldlijk repertoire. De gedaantewisseling was compleet toen als repetitieruimte de pastorie in De Moer werd ingeruild voor De Cammeleur in Dongen. Iemand die het bijna allemaal heeft meegemaakt is Anja van Loon (56). Zij is al 33 jaar lid van het koor en heeft er nog lang niet genoeg van.

Jubileumconcert
“Het koor is een fijne, hechte groep, waar ook nieuwe leden zich al snel thuis voelen. En iedereen wordt betrokken bij hetgeen we doen. Zo is er een muziekcommissie die zich buigt over het repertoire. Dat is de afgelopen tijd helemaal vernieuwd. Na twee jaar uitstel vanwege corona kon ons jubileumconcert afgelopen maart eindelijk worden opgevoerd. Op het Halve Zolen Festival putten we uit het repertoire van dit concert. We hebben er zin in!”

Wat is Zanggroep Catalpa?
o Een vrouwenkoor uit Dongen, gespecialiseerd in drie- en vierstemmig zingen
o Opgericht in 1985
o Ambities: op een ontspannen manier muzikaal bezig zijn met zang
o Hoogtepunt: CD die werd uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan
o Wens: nieuwe leden, vooral hoge sopranen
o Kijk ook eens op hun website

Partners

Sluiten