Programma HZF is rond

woensdag 4 mei 2022

Het Artistiek Team heeft de programmering op de drie podia gereed.

In het feeërieke Breeveldpark komt een groot podium in de buurt van de basisschool en het andere op de heuvel vlak bij de speeltuin. Bij de Voorste Venne komt een open podium links van het gebouw, waarop o.a. de opening van het festival plaatsvindt.

Inspiratieavond
De programmering van deze podia ligt nu in grote lijnen vast en is op elkaar afgestemd. Dit geldt ook voor de andere performances. Wat er straks allemaal te zien en te beleven is, wordt op elkaar afgestemd op de Inspiratieavond van 10 mei. Daar geven alle deelnemers een korte presentatie te geven van hun optreden / act / performance. Een mooie gelegenheid elkaar te inspireren, nieuwe inzichten op te doen, nadere afstemming te zoeken en afspraken te maken. Ook wordt die avond de indeling van de festivallocaties besproken met bijbehorend tijdschema.

Partners

Sluiten