Streep door Halve Zolen Festival

zaterdag 20 februari 2021

Evenals in 2020 gaat het Halve Zolen Festival dit jaar helaas niet door.

Opnieuw zorgt de voortdurende ontwikkeling van het coronavirus voor te veel onzekerheden die een goede inhoudelijke voorbereiding van dit festival in de weg staat.

Plannen waren er al volop. In de kernen van Dongen, Drunen, Kaatsheuvel en Waalwijk zouden van 1 t/m 18 juli grote ‘schoendozen’ verschijnen, waarin en omheen allerlei activiteiten voor jong en oud gepland stonden.

Het artistieke team had de contouren voor een gezellige, verrassende familiemiddag al vastgesteld. Eveneens was een deel van de professionele programmering voor de vier avonden rondom het thema Schoen & Leer ingevuld. Hieromheen zouden amateurs uit de Langstraat vervolgens de gelegenheid krijgen zich via een diversiteit aan voorstellingen en activiteiten te tonen aan de bezoekers. Daarbij was al uitgegaan van een kleinschaliger opzet en coronaproof, vanwege deze pandemie die in bijna de hele wereld heerst.

Gebleken is, dat gemeenten het aanvragen van allerlei soorten evenementen, zoals het halve Zolen Festival, vooralsnog niet in behandeling kunnen nemen. Daarvoor is het momenteel te onduidelijk welke coronamaatregelen in de komende maanden nog van kracht blijven. Voor alle potentiële deelnemers is het eveneens onduidelijk met welke randvoorwaarden er allemaal rekening moet worden gehouden. Dit maakt de ontwikkeling van speciale, unieke voorstellingen voor dit Halve Zolen Festival welhaast onmogelijk.

Daarmee komt de doelstelling van het festival: van, voor en door bewoners van De Langstraat onder druk te staan. Vandaar dat het bestuur, alle enthousiaste voorbereidingen ten spijt, besloten heeft de editie 2021 helemaal af te gelasten.

Partners

Sluiten