Basudara

woensdag 12 juni 2024

Kom kennismaken met traditionele Molukse dansen om 12.30 uur op het podium Raadhuisplein.

De Molukse inbreng op het halve Zolen Festival is een dansgroep met meisjes die originele Molukse dansen uitvoeren en een jongensgroep die een traditionele krijgsdans opvoert. In het geheel heten zij "BASUDARA"
Molukse dansen worden vaak onderverdeeld in dansa en menari.

Dansa
Met dansa worden dansen bedoeld die eigenlijk uit Europa komen en die in de koloniale tijd in het Molukse dansrepertoire zijn opgenomen. Voorbeelden van Europese dansen die aangepast werden aan de Molukse smaak zijn volgens het Museum Maluku: de orlapij (horlepiep, van oorsprong een zeemansdans), polka, hakketintjis (hakketeentjes), katredji (quadrille) en dansa tali (touwendans die refereert aan de meiboomdans).

240612 Basudara a

Menari
Met menari duidt men de eigen Molukse dansen aan. Deze komen in allerlei varianten voor, zoals de menari parise (schildendans) en de menari lenso (zakdoekendans). De meeste menari worden door vrouwen uitgevoerd en dat gebeurt op het festival dan ook door de meidendansgroep.

240612 Basudara(1)

Tjakalele
Dit is de traditionele krijgsdans uit de Molukken waarin dansers met gebruik van een langwerpig schild (salawaku) en de parang (kapmes) hun vaardigheid als krijgers tonen. De dans wordt uitgevoerd door de jongensgroep.
Tijdens het optreden wordt kort uitleg gegeven over wat een bepaalde dans inhoudt.

Partners

Sluiten